Vad innebär workshops?
På en workshop har träningen en inriktning: matworks med olika små redskap, t ex bollar, fitness circles, balanskuddar, flexband. Högst sex personer för bästa kvalitet. Passet är 90 minuter.

Vad kan PilatesCentrum göra för mitt företag?
Jag kommer ut till din klubb eller företag och ger workshops. Helst ska gruppen bestå av högst tolv personer. Det går att boka 2-6 timmar under en dag eller återkommande lektioner under en längre tid. Du kan välja tema på din workshop, exempelvis matwork, flexband, viktbollar, fitness circles eller stabiliseringsbollar.